Impressum

Zákonný prevádzkovateľ webových stránok

Ján Prommer - KVETY PROMMER, Stanislav Prommer - osoba oprávnená konať v mene zomrelej osoby
Adresa: Demandice 34, 93585
IČO: 11717785
DIČ: 1020378843
IČ DPH: SK1020378876
E-mail: prommer@kvetyprommer.sk

Osoba zodpovedná za obsah webových stránok:
Dávid Prommer

Zrieknutie sa zodpovednosti

Firma Ján Prommer - KVETY PROMMER, Stanislavom Prommerom - osoba oprávnená konať v mene zomrelej osoby, sa veľmi snaží, aby informácie na svojej webovej stránke boli vždy správne a aktuálne. Ak sa vyskytnú zmeny alebo doplnenia týchto informácií, budú sa vykonávať priebežne a bez predchádzajúceho upozornenia. Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré sú pod kontrolou tretích strán. Tieto odkazy slúžia len na prístup k obsahu tretích strán v súlade s platnými zákonmi. Napriek tomu firma Ján Prommer - KVETY PROMMER nemôže byť zodpovedná za správnosť, aktuálnosť a úplnosť týchto odkazovaných informácií. Aj keď firma Ján Prommer - KVETY PROMMER dôkladne kontrolovala obsah, nezodpovedá za obsah tretích strán. Pri prvom prepojení na inú webovú stránku firma Ján Prommer - KVETY PROMMER skontrolovala externý obsah, aby zistila, či by mohol spôsobiť právnu zodpovednosť. Ak sa zistí, že konkrétna ponuka, na ktorú je poskytnutý odkaz, je v rozpore s právom, odkaz sa okamžite odstráni, ak je to technicky možné a vhodné. Za obsah odkazovaných stránok sú výlučne zodpovední ich prevádzkovatelia.

Autorské práva

Všetky prvky dizajnu webových stránok, ako aj obsahové príspevky, vrátane textov a obrázkov, sú chránené autorskými právami. Toto sa najmä vzťahuje na texty, obrázky, grafiku, zvukové, video a animačné súbory, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach. Tieto súbory nesmú byť upravované žiadnym spôsobom. Reprodukcia alebo použitie týchto prvkov mimo obmedzení autorského práva nie je povolená bez súhlasu. Komerčné šírenie obsahu webovej stránky tretej strane nie je povolené.

Alternatívne riešenie sporov

Platforma pre mimosúdne riešenie sporov online (ODR platforma), ktorú Európska komisia poskytuje, je dostupná na webovej adrese https://ec.europa.eu/odr. My však nevyjadrujeme ochotu zúčastňovať sa na konaniach o riešení sporov pred rozhodcovskými súdmi pre spotrebiteľov.

V prípade záujmu o akúkoľvek kvetinu nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 036 74 93318 alebo napíšte email na prommer@kvetyprommer.sk
Darujte kyticu - Bratislava a okolie

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8