Deň učiteľov - 28. marec

"Omnia sponte fluant, absit violeta rebus."
Všetko nech plynie voľne, nech je veciam vzdialené násilie.
J. A. Komenský

Práve v tento deň, keď sa, v roku 1592, narodil učiteľ národov, Ján Amos Komenský, majú sviatok všetci učitelia. Niet rozdielu, či už vychovávajú malých fafrnkov v materských škôlkach, dospievajúcich pubertiakov na základných školách, skoro “dospelákov” na stredných, alebo budúcich  odborníkov na univerzitách.

J.A. Komenský nebol iba prvým bojovníkom za právo na vzdelanie pre všetkých, bez rozdielu náboženského vyznania, pôvodu a rasy, bol i učiteľom telom a dušou. Bol prvým, čo žiadal psychologický prístup k žiakom. Aj preto je dodnes populárna jeho publikácia Schola ludus - Škola hrou, či Orbis pictus - Svet v obrazoch.

Škoda len, že práve Schola ludus sa akosi nezakorenila v osnovách na niektorých školách. V nej totiž ide o to, aby sa žiaci nenaučili iba memorovať predpísaný text z učebnice, ale aj trošku, nad učivom, rozmýšľať.

No, nechajme úvahy a vráťme sa k poslaniu učiteľov. Nepochybne, už od útleho veku detí sa učitelia  podieľajú na formovaní osobnosti budúcich generácií. Nezáleží na tom, kde absolventi  potom  zúročia svoje vedomosti, no aspoň malou kytičkou by si svojich pedagógov mali uctiť.

Zdroj: 
Video: youtube.com

V prípade záujmu o akúkoľvek kvetinu nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 036 74 93318 alebo napíšte email na prommer@kvetyprommer.sk
Darujte kyticu - Bratislava a okolie

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8